COMUNICAT DE LA ORGANITZACIÓ: 

DEGUT A LA POCA PARTICIPACIÓ, LA ORGANITZACIÓ A CREGUT CONVENIENT ANUL·LAR LA CURSA